За Prase

Зa PRASE

Кварцът праз (празолит) е вид макро-кристален кварц със зеленикав цвят.

Създадено в началото на 2011, дружеството  PRASE е едно Дружество с Ограничена Отговорност (ООД), с капитал от 10 000 евро.

PRASE се създава на базата на професионална мрежа и многобройни срещи, изграждани в продължение на години от неговия управител Франсоа-Гзавие Льо Ешо.  Инженер по Безопасността, Околната среда и Превенция на риска по образование, много рано той става част от екипа на пожарникарите, които го насочват към неговото призвание – закрила на другите и заобикалящата го околна среда. Това е, впрочем, страст, която  винаги е поддържал, поради което днес продължава да бъде действащ кадър в своя отдел. След няколко години и богат технически опит в изследователски център, той бързо се развива в управлението на строителени обекти в различни части на света, показвайки способнастта си да се адаптира към специфични проблемни ситуации и разнообразни среди

В PRASE, ние гледаме на сигурността и на околната среда не като на спънка или нормативно изискване, а като на ЦЕННОСТ. Ето защо ние решихме да създадем това дружество - за да предоставим на Ваше разположение увлечени по своята професия хора.

Всеки кадър, който става част от нашия екип, трябва да притежава професионални и личностни качества, които да съответстват на политиката на нашето предприятие.

Стремежът ни е да станем партньор, еталон в управлението на проекти както във Франция, така и в чужбина, предлагайки отговарящи на Вашите нужди решения.

Удовлетворението на нашите клиенти е основен стълб в стратегията ни за развитие. Ние няма да Ви продадем просто един мониторинг или обработка на документи, PRASEще бъде до Вас, за да изведе на добър край Вашите проекти, в отношения на пълно доверие.