Кариери

Кариери

PRASE  непрекъснато търси  нови партньори и нови работни предложения за своите служители. Не се колебайте да ни изпращате Вашите предложения и/или търсените от Вас профили.

Изпратете, същото така, автобиография на адрес contact@prase.fr , ние ще я публикуваме онлайн и ще я предоставим на нашите клиенти – това ще увеличи шансовете Ви за успешно търсене.

2 Супервайзора по безопасността - България

Търсят се 2 супервайзора по безопаснотта за пост в България, на 80км от София, на строителен обект (за производство на газ)

 • Мисия: Контрол върху изпълнението на различните задачи върху строителен обект и спазването на практиките по безопасността и околната среда. Наблюдаване за отклонения и прилагане на корективни действия.
 • Продължителност: от 10 до 12 месеца.
 • Профил: работа в екип, желание за работа на открито, добри комуникативни умения.
 • 2 години опит на подобна позиция.
 • Езици: задължителен български език (четимо, писмено и устно), като владеенето на втори чужд език се счита за предимство (английски или френски)
 • Заплатата се определя на базата на профила
 • Позицията е валидна от април/май месец.

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на адрес contact@prase.fr  на английски или френски език.

Асистент/ка на дирекция

Търси се асистент/ка на дирекция за следене и ръководене на административната дейност на филиала в България.

 • Постът е валиден за София.
 • Профил: автономност, организираност, спазване на конфиденциалността, познания за ръководенето на административна дейност (счетоводство, договори), добри комуникативни способности (контакт с клиенти).
 • Опит в подобна длъжност.
 • Продължителност на договора: неопределана
 • Езици: Задължително владеене на български (четимо, писмо, говоримо), както и на втори език (английски или българкси)
 • Заплатата се определя на базата на профила.
 • Постът е валиден от април месец.

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на адрес contact@prase.fr  на английски или френски език.