Партньори

Специализацията на  PRASEе в областта на QHSE (Качество, Хигиена, Сигурност, Околна среда) и затова избрахме да се обградим с опитни и компетентни партньори, които да ни помагат и съдействат в развитието и предприетите мисии.

Наши ежедневни партньори са:

Logo CA


Crédit Agricole de Châteaubriant (банка)

Logo BAC


Baudot Audit Conseil (финансов)

Logo Cicf


CICF (Френската Камара на инженерите консултанти е представителният синдикат за работещите в областта на инженерната, консултантската и информатичната дейност.)

Logo Hiscox


HISCOX (застраховател)

Logo creation oueb


Création Oueb (Уеб Дизайн)