Препратки

Air Liquide

Logo AL
  • Хелий – Катар : Изграждане на най-голямата в света производствена единица за петролна база
- Подготвителна фаза на документацията

- Мониторинг и управление на Сигурността и Околната среда във фазата на строителство и подготовка за въвеждане в екслоатация

  • Кислород (ASU) – Португалия :
- Мониторинг и управление на Сигурността и Околната среда във фазата на строителство и въвеждане в екслоатация

Storengy

STORENGY EN

O.P.A.S.S.

Изготвяне на единен документ за оценка на професионалния риск за център за извънболнична медицинска помощ