Технически проучвания

PRASE е организирана така, че да може да Ви помага в изготвянето на всички документи, отнасящи се до сигурността и околната среда. Дружеството се опира на своята компетентност и опит, но също така и на професионалната си мрежа. Тези разнообразни човешки и технически ресурси ни позволяват да Ви предоставяме цялостни и съобразени с всички Ваши желания проучвания.

Било още преди започването на даден проект или в прецеса на строителство/съществени промени, PRASEВи придружава в осъществяването на:

Анализи и оценка на риска

Нашите задачи се вписват в рамките на един точно определен нормативен контекст  като например проучванията върху възможните взаимодействия с природната околната среда и заобикалящата среда  и риска, оценката на професионалния риск,  оценката на риска от пожар, химически продукти, експлозия.

Документация на строителен обект

PRASE  Ви придружава във всички или част от стъпките за изготвянето на Вашата „Процедура за безопасна работа”  и други аварийни планове (SHEPlan, …). Ние познаваме не само Вашите залози, но също така очакванията и изискванията на Вашите събеседници.

Асистиране на отговорника по управление на дейността

Асистирането на отговорника по управление на дейността Ви позволява да спазвате оперативните изисквания, свързани с Вашата дейност; изискванията, свързани с управлението на риска и с регулирането.Нашите  специалисти по предотвратяване на злополуки ще знаят как да Ви напътстват и да Ви помогнат да направите правилният избор.