Правни бележки

Този сайт е съставен от PRASE, с адрес 1 place des Marronniers, 44110 Noyal sur Brutz, France.
RCS Nantes B 531 349 124

Законен представител: François-Xavier LE HECHO

Хостингът на този уеб сайс се осигурява от Création Oueb, Pôle d'Activités de Béré, Route de Bain de Bretagne, 44110 Châteaubriant - France Tél: 00 33 2 40 79 63 58

Всяко възпроизвеждане, представяне, промяна, публикуване, прехвърляне, видоизменение, пълно или частично, на сайта или неговото съдържание, по какъвто и да е начин и с каквото и да е средство, е забранено.